Disclaimer Nieuw Amsterdam

Op het gebruik van onze websites www.nieuwamsterdam.nl, www.wereldbibliotheek.nl, www.lubberhuizen.nl en www.fontaineuitgevers.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door onze websites te bekijken en te gebruiken verklaar je dat je akkoord gaat met deze voorwaarden. 

Wij besteden bij het verzamelen van informatie veel aandacht aan de juistheid en volledigheid ervan. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op onze websites geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen aanspraak maken op de getoonde prijzen of informatie. Soms komen de teksten en grafische voorstellingen op onze website van ons, soms van derden. In geen geval mogen de teksten en grafische voorstellingen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van ons. 

Wij behouden ons het recht voor om teksten en beelden die door gebruikers worden geplaatst van onze websites te verwijderen en om accounts van gebruikers te blokkeren. Wij zullen dat alleen doen als de inhoud van teksten of het gedrag van de gebruiker naar onze mening: 

  • niet in overeenstemming is met de goede smaak en het fatsoen, of
  • in strijd is met de openbare orde en goede zeden, of
  • inbreuk maakt op rechten van derden.

Wij garanderen niet dat de aangeboden informatie geschikt is voor het doel waarvoor jij de informatie raadpleegt.

Uitgeverij Nieuw Amsterdam B.V., statutair gevestigd in Amsterdam, KvK: 60684682.